Contact

  GEA-EMBLEEM--rood-zwart          Bestuurssamenstelling GEA Kring Fryslân vanaf juli 2015

Secretariaat: Anja Hofmeester    Jan Flintermanlaan 14, 9269 VW  Veenwouden,  secretaris@geologiefriesland.nl

Ledenadministratie: J. van der Velde  Sluisweg 39,      8752 TR Kornwerderzand, penningmeester@geologiefriesland.nl

Website beheer: Wietse Smit         webmaster@geologiefriesland.nl

Geld overmaken aan onze penningmeester,  Jan van der Velde,  kan via het rekeningnummer van de Kring Fryslân.. NL11 RABO 0363 0345 79

Lid worden van de stichting Geologische aktiviteiten en kringlid Friesland?

De landelijke contributie is verhoogd naar € 29,50 en de kring Friesland contributie naar € 18,50 . Totaal € 48,-  per jaar.

img_5821img_4195