verslag Eifel excursie

Excursie naar de Eifel, voorjaar 2017

Een groep kringleden, waarvan sommigen zijn al veertig jaar kringlid zijn en sommigen pas een paar jaar, al dan niet vergezeld van hun partner, verzamelden zich donderdagavond  18 mei in Gerolstein.   De afgesproken plaats is Camping Eifelblick. Deze camping  was een goede keus, want naast kamperen met eigen caravan of camper, konden hier ook trekkershutten en huisjes gehuurd worden, zodat we allemaal bij elkaar in de buurt konden verblijven. Wij, Wietse en Anja waren de laatsten die arriveerden. De rest had zich al verzameld bij de caravan van Jan Hidding, onze touroperator voor dit weekend, van wie we de laatste informatie en instructies kregen. Jan nog bedankt voor alle zorg en deskundigheid, het was top!

Vrijdag 19 mei was het om 9.15 uur verzamelen om op weg te gaan. Helaas regende het en het zou die dag ook niet ophouden met regenen. We rijden in kolonne naar de woonplaats van onze Duitse gids, Herr Jung. Hij is een ervaren geoloog, goed bekend in het gebied en hij  heeft voor ons toestemming geregeld om in de diverse groeves te zoeken.  Als eerste rijden we naar de groeve van de Feuerberg.

Bijna onherkenbaar zijn o.a.Jan Verburgh, Hans en  Ytte  hier aan het zoeken.

In de stromende regen werd er gezocht naar vooral vulkanisch glas. Hiervan werden mooie stukken gevonden. Na de lunch gaan we richting de Kyllerkopf.

 

 

Onderweg wordt er op de velden gezocht naar pyroxenen, augiet met apatiet en sanidien.

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief maart 2017

In dit nummer onder andere:

 

*         Bericht van de voorzitter

*         Bericht van de penningmeester

*         Excursie naar de Eifel

*         Geologisch weekend Kring Fryslân

*         Reacties uit de evaluatie van het weekend:    Klappen van jewelste !!  

*         Overzicht van mineralen en fossielen voorjaarsbeurzen

*         Lezingen overzicht Kring Frylân voor het seizoen 2017-2018

Bericht van de voorzitter

Het seizoen loopt al weer ten einde.  Jammer, want we zullen de lezingen en elkaar een poosje moeten missen, maar aan de andere kant ook weer fijn omdat de lente inmiddels is begonnen en we weer van andere dingen kunnen gaan genieten. Op 19 april hebben we onze laatste lezing. Dat wordt een mooi verhaal  over Mon en Sjaelland in Denemarken door Bert Hummel. Als sluitstuk van dit seizoen is er nog onze 3 daagse excursie naar de Eiffel op 19, 20 en 21 mei, waarover elders in deze nieuwsbrief.

Ik kijk met een tevreden gevoel terug op het afgelopen seizoen. We hebben mooie, interessante en informatieve lezingen gehad die goed bezocht werden. Ook hebben we een druk bezocht  en geslaagd geologisch weekend achter de rug. We kregen veel enthousiaste reacties van zowel standhouders als bezoekers. Wat willen we meer. Nou ja, we wilden meer en dat is ook gelukt. We zijn er met een batig saldo uitgesprongen in tegenstelling met het vorig weekend. Onze penningmeester zal hier verder op terugkomen. Met name de vele kinderactiviteiten vielen zeer in de smaak. Al deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van veel vrijwilligers. Hierbij wil ik iedereen daar hartelijk voor bedanken.

Nog een positief bericht. Na jaren van achteruitgang van het ledental, zijn we dit jaar weer gegroeid.  We hebben 6 nieuwe leden mogen begroeten. De heren Briegoor, Loonstra, Lefferts en Venema en de dames Mayke Amsterdam ( dochter van Jan, onze penningmeester)en Ytte Komrij.  Van harte welkom in onze gelederen.
Dat niet alleen, tijdens het geologisch weekend hebben zich nog een aantal geïnteresseerden aangemeld om in ieder geval een paar lezingen bij te wonen. Hopelijk resulteert dat in nog meer aanmeldingen van nieuwe leden.

Een andere activiteit waar het bestuur mee bezig is, is het organiseren van kindermiddagen in samenwerking met het natuurmuseum. We moeten proberen om de interesse die bij een aantal kinderen leeft verder te voeden en te stimuleren. Ook dit kan niet zonder hulp van vrijwilligers. We staan open voor ideeën  van leden. Alles staat nog in de kinderschoenen, maar de wil en het begin is er.

Inmiddels moeten we weer denken aan het nieuwe seizoen. Lezingen, excursies , weekend.
We zijn al aan het broeden, daar is het ook het seizoen voor.  Het begin van het nieuwe seizoen leest u al in deze nieuwsbrief.

Rest mij nog u alvast een goede zomer en eventueel vakantie toe te wensen.

Harm Wieringa.

 

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Lezingen voor het seizoen 2016 – 2017

Laatste Geologisch lezing op 19 april, eveneens in het Natuurmuseum Fryslân


 

19 april      2017             Møn en Sjӕlland, Denemarken door Bert Hummel

 

16  november 2016        Land van de Loire, Falungebied in Frankrijk door Nico Zethof

21 december 2016         Precambrium  door Albert Richter

15 februari 2017            Een geologische reis door Marocco door Hans Sanders

15 maart    2017            Kwik en kwikmineralen door Piet van Kalmthout

 

De kringavonden worden in principe gehouden op de derde woensdag van de maand in het Natuurmuseum.

Het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden is open vanaf 19.30 uur.      

Adres: Schoenmakersperk 2 ,  8911 EM Leeuwarden

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geologisch museum weekend 2016 een groots succes.

Geologisch museum weekend 1100 bezoekers!  

23 en 24 januari 2016, het geologisch weekend van de GEA kring Friesland was een groot succes, meer dan 1100 bezoekers telde het Fries Natuur Museum in Leeuwarden.img894 (2)

Dit jaar was het thema “stenen uit de ruimte” meteorieten wel te verstaan. In samenwerking met het Planetarium Eise Eisinga Franeker en een grote groep enthousiaste vrijwilligers werd het een top weekend.

Een aanbod van 25 marktkramen, allerlei activiteiten of boeiende lezingen, oa een levensgroot opblaasbaar universum van de universiteit Groningen, maar ook een doe-activiteit “het maken van vuurstenen werktuigen”,  door dhr Mols en zijn team. Een druk bezochte activiteit. Druk tot de laatste minuut van het weekend…

Iedereen bedankt, Gea Drenthe, het Kristal uit Groningen, Museum Grou, de schelpen collectie, Minerals foundation Nederland ,alle vrijwilligers, steenzagers, catering en medewerkers van het museum.

Speciale dank natuurlijk ook de top deskundigen met hun unieke verzameling meteorieten, zeldzaam voor Nederlandse begrippen!  Menig hart ging sneller kloppen, wat een zeldzame verzameling!             tot 2017!

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen