15 maart: Jos Lanskamp over het Muschelkalk van Winterswijk

De Winterswijkse steengroeve, een unieke locatie

Lezing door Jos Lankamp, Werkgroep Muschelkalk Winterswijk

De Steengroeve in Winterswijk is in velerlei opzicht uniek:winterwijk groeve

  • De enige locatie in Nederland is waar nog actief een steengroeve geëxploiteerd wordt.
  • De plek in Nederland de Muschelkalk aan het oppervlak komt; een geologische laag van 244 miljoen jaar oud, die ontstaan is vlak na het grootste uitsterven ooit op onze planeet.
  • Maar vooral uniek omdat de groeve al vele decennia  zeer fraaie en bijzondere fossielen aan het daglicht brengt; fossielen die vrijwel op geen andere plek ter wereld in deze variatie en kwaliteit gevonden worden.

Winterswijk, Gea-kring Friesland ExcursieTijdens deze avond krijgt u meer te horen over de geschiedenis van de steengroeve, een geschiedenis die al bijna 200 jaar terug gaat. Daarna wordt de geologie besproken; waarom komen deze oude lagen bij Winterswijk aan het oppervlak, welke geologische krachten zitten hier achter en zijn nu nog zichtbaar in de groeve?

We maken een virtuele wandeling door de groeve en komen dan vervolgens allerlei mineralen tegen in de verschillende lagen.

wervel Nothosaurus, Winterswijk, Wietse Smit

wervel, Nothosaurus, Winterswijk

Na de pauze gaan we  verder in op het massa uitsterven aan het einde van het Perm tijdperk; 250 miljoen jaar geleden. Tijdens dit grootste uitsterven uit de geschiedenis verdween 95% van het leven in zee, en 70% van alle landdieren.

 

 

voetsporen Nothosaurus Winterswijk Daarna ontstonden in korte tijd vele nieuwe soorten zee-  en landdieren. Zee- en landdieren waarvan de resten nu door beroeps en amateur paleontologen in de Steengroeve worden opgegraven en onderzocht. Uniek vondsten, die met grote regelmaat nieuw beschreven soorten en inzichten opleveren.

tot 15 maart, Jos Lanskamp