Mogelijk zwerfsteencursus in 2013 – 2014

Vooraankondiging cursus zwerfstenen.

Het bestuur van de Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost gaat in de wintermaanden 2013/2014 een cursus organiseren over zwerfstenen.

De bekende Harry Huisman uit Lieveren is bereid gevonden in de wintermaanden van 2013/2014 een zwerfsteencursus te geven in het IJstijdenmuseum in Buitenpost. De cursus zal bestaan uit een achttal avonden waarin de noordelijke zwerfstenen worden behandeld.De samenstelling, herkenning en herkomst van deze zwerfstenen wordt in een aantal lessen behandeld.

Het bestuur wil voorafgaande aan de cursus graag weten hoeveel belangstelling er voor deze cursus is. Het verzoek is daarom aan belangstellenden om zich alvast aan te melden als belangstellende voor deze cursus. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus definitief vastgesteld.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@ijstijdenmuseum.nl of via tel. 0511-544040.