Bezoek naar de Staringgroeve in Losser

Begin september ging ons kringlid Anneke Idsardi met haar familie ihkv een geologisch uitstapje naar Losser. Op een prachtige plek in het centrum van Losser is sinds 15 april 2022 het Geologie Museum gevestigd, waarin de bijzondere fossiele vondsten uit de groeve van het Staring Monument zijn tentoongesteld.

Beleef Losser in de diepte!

Dit is de slogan van de Stichting Staring Monument in Losser.  Naast deze prachtige zandsteenfossielen is er ook nog een kleine collectie fossielen te bewonderen van andere locaties in en rond Losser.

het Staring Monument,een borstbeeld van de geoloog dr. W.C.H. Staring, geplaatst voor de groeve.

Borstbeeld geoloog dr. W.C.H. Staring

In het museum werden we hartelijk ontvangen door Jan, Annemarie en Martin, vrijwilligers bij de Stichting Staring Monument, die onder anderen bezoekers rondleiden in het museum en mensen begeleiden die graag zelf fossielen willen zoeken in de groeve. Na de koffie en de door ons meegebrachte Fryske Oranjekoek genoten te hebben, stonden we natuurlijk te popelen om de collectie zandsteenfossielen te bekijken, die gedurende ruim 50 jaar in de Staringgroeve verzameld zijn.

Veel van deze fossielen zijn verzameld door de heer W.F. Anderson, één van de initiatiefnemers tot de ontsluiting van de zandsteenlaag op de Losserse Es. Deze plek in Losser dreigde namelijk te verdwijnen door geplande woningbouw en de heer Anderson wist het gemeentebestuur te overtuigen dat het jammer zou zijn dat de toegang tot de fossielrijke zandsteenlaag voorgoed  verloren zou gaan voor toekomstig geologisch onderzoek en verzamelen.

De Staringgroeve. In de groeve vindt men de Losserse zandsteen die stamt uit het Onder-Krijt (Hauterivien), 130 miljoen jaar oud. De zandsteen is broos, maar erg rijk aan fossielen  zoals diverse soorten tweekleppigen, zee-egels, haaien, zeelelies, kreeften, ammonieten en fossiel coniferenhout, soms met boormosselen erop.

Op afspraak kan er zelf gezocht worden, zie de website: www.geologiemuseumlosser.nl

Onder begeleiding van Jan van de Steeg gingen wij naar de groeve om zelf te zoeken naar fossielen. De groeve is niet heel erg groot maar er mag kleinschalig gezocht worden met hamer en beitel. Jan grapte dat ze bijna wel een vondstgarantie konden afgeven want er worden bijna altijd wel fossielen gevonden.

 

En inderdaad, na een kleine 2 uur gezocht te hebben, waren er toch een paar leuke vondsten gedaan, waaronder fossiel hout, tweekleppigen en een ammonietje (Spitidiscus).

Fossiel uit de Staring groeve in Losser Fossiel uit de Staringroeve in Losser, Anneke IdsardiMet grote dank aan vrijwilligers als Jan, Annemarie, Martin en vele anderen die tijd en moeite nemen voor het openstellen van museum en groeve zodat geologie liefhebbers nog een plekje in Nederland hebben waar we onze hobby nog kunnen uitoefenen!

 

Voor de toegang tot het museum en de groeve wordt geen entree geheven voor privé personen, maar een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.Wij hebben het in ieder geval erg naar ons zin gehad in gastvrij Twente en komen graag nog eens terug in Losser.

Zie voor meer informatie de volgende websites: www.geologiemuseumlosser.nl

Anneke Idsardi.