16 oktober 2013 Paul Hille. Fossielen uit Holzmaden deel II

Paul hebben we gevraagd nog een keer een lezing te komen geven over Holzmaden. Als het goed is gaan we week later daar heen op excursie. Op deze manier kan een ieder zich goed voorbereiden op wat komen gaat.

Groeve Holzmaden

In deze lezing wordt verteld over de Jura-fossielen en vorming daarvan in de wereldberoemde steengroeven in Holzmaden en enkele dorpjes die daaromheen liggen (ten zuidoosten van Stuttgart).

Deze groeven Holzmaden Wietsezijn al eeuwenlang in gebruik, de gevonden fossielenwaren bijvangsten. Aan het eind van de 19e eeuw werd door Bernard Hauff ontdekt dat resten van Ichthyosauriërs met de huidafdruk bewaard gebleven waren.

Dit leverde opmerkelijke fossielen op zoals een zgn. lijkengeboorte van een Ichtyosaurus (in vele boeken afgebeeld).

De groeven leveren een diverse zeefauna op, maar ook zijn er vondsten gedaan van ingespoelde landfauna-en flora. Toegelicht zal worden hoe het zeeleven er zo’n 180 miljoen jaar geleden uitzag en hoe de landzee-verdeling er toen waarschijnlijk heeft uitgezien.