22 okt 2014 Hans Steur met steenkolen-planten uit het laat Carboon.

marmurkl

Er is geen rijkere bron van plantenfossielen dan de steenkolenlagen van het Laat-Carboon. Grote delen van de wereld waren in die tijd met moeras bedekt, waarin de planten en bomen, mede dankzij het warme klimaat, welig tierden.

Deze lezing geeft een overzicht van wat er zoal gevonden kan worden, geordend volgens de hoofdgroepen: wolfsklauwen, paardenstaarten, varens, zaadvarens en cordaiten. Als voorbeelden worden voornamelijk zelf gevonden fossielen getoond, waarbij ook de vindplaatsen de revue passeren. Bij de vijf genoemde groepen wordt ook het een en ander verteld over de planten waarvan deze groepen afstammen.

Een kleine tentoonstelling van fossiele planten is bij de lezing aanwezig. Ook kunnen zelf gevonden stukken mee gebracht worden voor determinatie.