Zwerfstenen

Beste mensen,   (door Wouter Schothorst)

In de nieuwsbrief van dec 2010 heb ik  iets losgelaten over een zwerfsteen vindplaats genaamd Spannenburg. U weet misschien nog; het prinses Margrietkanaal wordt geschikt gemaakt voor 4 baksduwvaart.

Daarvoor wordt het kanaal uitgebaggerd. In 1916 is het kanaal met een stoomzandzuiger gegraven waardoor toen alle stenen zijn blijven liggen. Nu heeft het rijk de opdracht gegeven alles opnieuw uit te baggeren. De methode die door baggerbedrijf Van der Wiel in 2008/09 is gebruikt was ideaal, de stenen kwamen in een korf terecht en werden verzameld. Ik heb al eerder een lijstje met vondsten af laten drukken in de nieuwsbrief. Dat kan inmiddels niet meer, daarvoor is de lijst nu veel te lang geworden.

Vorig jaar november bij het invallen van de winter hebben wij  (mijn stenenvriend Jan Pruntel en ik) er een punt achter gezet. We hebben ongeveer 300 á 400 ton aan keien door de handen gehad, schoon geboend en één voor één bekeken. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief  komen de laatste keien uit de polijst bak. Een jaar nadat het zoekfeest was afgelopen

Ik heb nu een lijst van 4 pagina’s in lettergrootte 8.! Voor degenen die dat eens willen aanschouwen; die zijn van harte welkom. Er is ook veel zeldzaam materiaal naar boven is gekomen.

Ik noem een aantal:

  • Finse microklien Syeniet
  • Rotsida diabaas uit Nordingrå
  • Rödökwartsporfieren
  • Dannamora
  • Helleflint
  • Banarpgraniet
  • Filipstadgraniet
  • een aantal flivikgranieten
  • meer dan een 15 tal Oslo gesteenten

Het totaal aan Oslo gesteenten hebben wij geschat op 0.8% van het geheel. Wat dan weer overeenkomt met eerdere gesteentetellingen uit dit gebied.

U kunt een en ander ook terugvinden op de site van Jan Pruntel; http://www.xs4all.nl/~jpruntel

 Waarom nog meer Spannenburg?

Er wordt namelijk nog steeds gebaggerd, alleen nu door een andere firma die het materiaal liever stort op boerenland. Ook in de buurt van Spannenburg gebeurt dit tot op de dag van vandaag. Elders in de provincie zijn ook baggerwerkzaamheden, alleen kan ik maar niet ontdekken waar dat baggermateriaal allemaal heengaat. Dus een tip is welkom…

Informatie over de werkgroep Zwerfstenen ook bij ondergetekende.

met vriendelijke groet, Wouter Schothorst.