Öland en de trilobieten

De zomervakantie van 2016 ging weer richting Scandinavië. Zweden en Noorwegen staan altijd garant voor ongerepte natuur en niet onbelangrijk, een grote kans op prachtige mineralen en fossielen. Het weer blijft een gok t.o.v. zuid Frankrijk, maar ach iedere dag 35 graden gaat ook vervelen. Gelukkig dit jaar in Scandinavie, heerlijke temperaturen, fris zeewindje, ideaal klimaat.

wietsewietse

Het Zweedse eiland Öland moest beslist in de route. Geologisch een unieke plek in Europa.  Fossielen.. en dan met name Trilobieten. Ons enthousiasme was aangewakkerd door de ervaringen en vondsten van verschillende Geakring Fryslân leden en de altijd boeiende lezingen van Paul Hille over Trilobieten. Dat is altijd genieten!

Öland bestaat voor een groot gedeelte uit ‘ limestone “  Sedimentaire afzettingen, kalksteen uit een ver, ver verleden.  Het geologische tijdperk Cambrium en Ordovicium  ca 500 tot 450 miljoen jaar geleden. En dat is wel heeel erg oud…. T-rex is nog maar 65 miljoen jaar geleden.  Op Öland kun je langs de kusten zeker fossielen vinden, of althans resten, afdrukken ed. Hakken, hamer en beitel ed is absoluut verboden, oprapen mag.wietse

Dus geen hamer en beitel mee naar de kust. Daar waar men in de bodem bezig is is zoeken ook mogelijk, zoals graafwerkzaamheden en bouwklussen. Er is één steengroeve en steen zagerij, daar mag gezocht worden. Vooraf toestemming vragen is ook hier de afspraak.

Denk niet dat ze voor het oprapen liggen, laat staan complete gave exemplaren. Wees tevreden met restjes; staart-, midden- en kopdelen respectievelijk;  Pygidium, de Thorax en Cephalon.

De naam “tri”-lobiet danken ze echter aan hun opbouw, een linker- en rechterdeel en een middendeel.  ( dank Hilda Bakker) De Duitse naam voor trilobiet is drei- lapper.

Naast de trilobieten zijn er ook nog andere aardige “oude” fossielen te vinden. In de foto impressie een paar voorbeelden. Of de benamingen correct zijn? Moet het anders? graag een mailtje. webmaster@geologiefriesland.nl