Contact

  GEA-EMBLEEM--rood-zwart          Samenstelling bestuur GEA Kring Fryslân per 1 jan 2020

 

Secretariaat:                Anja Hofmeester    Jan Flintermanlaan 14, 9269 VW  Veenwouden,  secretaris@geologiefriesland.nl

Ledenadministratie:   Laure Spriensma   penningmeester@geologiefriesland.nl

Website beheer:           Wietse Smit            webmaster@geologiefriesland.nl

Lidmaatschapsgeld ed overmaken aan onze penningmeester,  kan via het rekeningnummer van de Kring Fryslân.      NL11 RABO 0363 0345 79

Lid worden van de stichting Geologische activiteiten en dus ook van  GEA kring Friesland?  De landelijke contributie voor de stichting GEA is  € 35,00 en de kring Friesland contributie naar € 18,50 .   Totaal € 53,50,-  per jaar.

Excursie naar Poitou, Frankrijk, Wietse Smit en Reinexcursie naar Holzmaden, Rein, Harm en Ryanne