20 sept 2017 Hendrik Zeilstra: De geologie van Namibië.

De geologie van Namibië

Een grotere tegenstelling is nauwelijks te bedenken: Nederland waar bijna alle lagen aan de oppervlakte minder dan 2 miljoen jaar oud zijn en Namibië waar grote delen meer dan 500 miljoen jaar oud zijn en zelfs hele oude gesteenten van twee miljard jaar te vinden zijn. Nederland kent alleen afzettingsgesteenten, maar in Namibië zien we ook regelmatig stollingsgesteenten. Niet alleen de geologie is tegengesteld ook het klimaat, de begroeiing en de fauna wijken sterk af van ons land. Om over de bevolkingsdichtheid maar te zwijgen.

De lezing toont deze verschillen met natuurlijk het accent op de geologie.