Geologie vitrines in gebruik genomen.

Bij het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden zijn door onze kring een aantal vitrines permanent ingericht met vondsten van leden. Fossielen, mineralen en gesteenten.

Heeft u als lid nog een mooie vondst? dan maken we graag ruimte om hem aan het grote publiek te tonen.