21 september 2022 Bram Langeveld met: Fossielen van de Maasvlakte

Bram Langeveld ( Natuurhistorisch Museum Rotterdam) komt deze avond met een boeiende lezing over de fossielen van de Maasvlakte 2 en de zgn “Zandmotor”. Titel van deze lezing is:  Van mammoet tot reuzenalk… zoeken en onderzoeken op Maasvlakte 2 en de Zandmotor

Maasvlakte 2 is de recentste uitbreiding van de haven van Rotterdam, opgebouwd met een zandsuppletie van 240 miljoen kubieke meter uit de Noordzee.

De Zandmotor is een innovatief kustverdedigingsproject en bestaat uit een schiereiland dat is opgebouwd uit 21,5 miljoen kubieke meter zand. Beide locaties blijken ware paleontologische schatkamers! Tientallen verzamelaars, echte citizen scientists, zoeken geregeld op de stranden en vinden er fraaie fossielen uit het Pleistoceen (IJstijdvak). Tijdens deze lezing staat origineel paleontologisch onderzoek aan de vondsten centraal, maar is er uiteraard ook aandacht voor het Pleistoceen, het vissen naar zoogdierbotten met boomkorkotters, zandwinning uit de Noordzee en praktische tips voor het zoeken. Geconcludeerd mag worden dat Maasvlakte 2 en de Zandmotor een enorme schat aan fossielen en daarmee informatie leveren, wat ons in staat stelt steeds maar weer meer details te reconstrueren van het diverse leven dat de afgelopen 2,6 miljoen jaar de (toen meestal droog liggende) Noordzeebodem bevolkt heeft.

Van mammoet tot reuzenalk…!

Tot 21 september en neem eventueel uw eigen vondsten van de Maasvlakte of Zandmotor mee!

Excursie naar de Maasvlaktefossiele vondst Maasvlakte Gea kring Friesland