21 december 2016 Albert Richter

Het Precambrium…….

Het Precambrium is het tijdperk uit de vroegste geschiedenis van de aarde van af het ontstaan ervan ongeveer 4,6 miljard geleden.

Als bovengrens is internationaal afgesproken: 542 miljoen jaar geleden.

Vanaf die tijd vinden we duidelijke fossielen in de aardlagen (of dat dacht men vroeger tenminste).

De gebeurtenissen, voor zover bekend, uit het Precambrium worden in chronologische volgorde behandeld.

Aan bod komen (in vogelvlucht): het ontstaan van de aarde, ontstaan en verschuiven van de continenten,het ontstaan van het leven en de evolutie ervan, ijstijden, inslagen, gidsgesteenten uit Scandinavie, fossielen en nog meer.

Albert Richter is Bioloog met interesse in oa. evolutie, paleontologie, geologie en de afgelopen 20 jaar werkzaam in Natuur en Milieu Educatie.       

Een stukje BIF, Banded Iron Formation uit het precambrium van Australie.

banded iron formatie 

banded iron layers