19 feb komt Jan Smit met de gevolgen van de Chicxulub meteoriet inslag.

De gevolgen van de Chicxulub meteorietinslag op de Krijt Paleogeen (KPg) grens, door Jan Smit.

Jan SmitHet speuren naar de oorzaken van het einde der dinosauriërs heeft al een lange geschiedenis. Tussen de vele geopperde hypotheses kwam na de vondst van abnormaal veel iridium op de KPg grens de meteorietinslag als samenhangende theorie naar boven drijven. De alternatieve hypothese van uitgebreid vulkanisme (Deccan) in India heeft die status nog niet bereikt!  Buiten het

KT grens in de grotten van Maastricht

KT grens in de grotten van Maastricht

genoemde iridium vormen het plotselinge uitsterven en vele met de meteorietinslag in verband gebrachte vondsten (oa Cr isotopen, geschokte kwartskristallen, tektieten, tsunami’s etc.) een solide bouwwerk onder de theorie. Een ding ontbrak nog: de directe slachtoffers van de meteorietinslag zelf!

Daar is nu verandering in gekomen door de vondst van Tanis, een vindplaats rijk aan slachtoffers begraven in een vloedgolfafzetting. Deze slachtoffers zijn duidelijk gestorven terwijl de uitwerpselen (ejecta) uit de krater weer terug op aarde vielen. Zo zitten de tektieten nog vast in de kieuwen van vissen en ving de gesmolten hars (nu barnsteen) op coniferen stammetjes dezelfde tektieten in de vlucht op.

Tot 19 februari, Jan Smit

Geakring Friesland Excursie naar maastricht, In de grotten naar de KT grens

Onze excursie naar de KT grens in de grotten van Maastricht