16 oktober Paul Hille over de Cambrische explosie

Deze lezing met een prachtige powerpointpresentatie, gaat over de radiatie van het meercellig leven in de zeeën en oceanen van het Cambrium (542 tot 488 mln. jaar geleden). Na het geologische tijdperk: Ediacarium, met alleen levensvormen van “weke delen”die moeilijk te classificeren zijn, ontstond in het vroeg Cambrium een diversiteit aan andere levensvormen, nu ook met harde delen.
Van bijna alle phyla van de metazoa (meercellige dieren) zijn de vroegste fossielen uit deze periode afkomstig. Ook zien we nog veel problematica.
Opvallend is dat er harde delen ontstaan bij de dieren, zoals bij de trilobieten. De arthropoda ontwikkelden zich sterk in die periode. De trilobieten hadden in het Cambrium zelfs hun piek qua aantal families.
Enkele bekende Konservat Lagerstätten (vindplaatsen)  zullen besproken worden zoals de beroemde Burgess Shale en Chengjiang met hun bijbehorende fauna.
De Burgess Shale is beroemd geworden door het onderzoek van Walcott ruim een eeuw geleden en werd later gepopulariseerd door Stephen Jay Gould in zijn boek “wonderlijk leven”

Er zal door Paul Hille literatuur meegenomen worden evenals een aantal fossielen ter illustratie. (van o.a. Chengjiang, Burgess Shale, Emu Bay Shale)

Trilobiet Nevadia weeksi (een uitgestorven geleedpotige) die in Nevada gevonden is en in de zeeën van het vroege Cambrium leefde (ouderdom ruim 500 miljoen jaar).
Nevadia was een van de eerste trilobieten. Trilobieten hebben miljoenen jaren bestaan en ontstonden in het Cambrium (een geologische periode).
Dieren die nu het meest verwant zijn aan de trilobieten zijn de zogenaamde degenkrabben.

tot 16 oktober , groet Paul Hille