14 feb 2018 Paul Hille: Over de oorsprong en evolutie van vogels.

In deze lezing gaat Paul Hille in op de oorsprong en evolutie van vogels.

Over het ontstaan van vogels waren recent nog veel vraagtekens. Inmiddels zijn de bewijzen gevonden van gevederde dinosauriërs. Hoe hieruit mogelijk de vogels evolueerden wordt besproken in deze lezing. Het vliegen ontstond al bij de insecten in het Paleozoïcum en zelfs vliegende vissen waren er al in het Paleozoïcum.

Een diversiteit aan uitgestorven vogels uit verschillende perioden zal besproken worden, evenals de evolutie van deze vogels en  specifiek van hun veren

Paul Hille neemt weer allerlei literatuur mee en natuurlijk prachtige fossiele resten van vogels ed(botjes, veren, pootafdrukken). Het beloofd een weer een uitstekende Paul Hille lezing te worden…

Veer uit het Oligoceen. Cereste, Frankrijk