21 december Peter Floor: het ontstaan van de Alpen

Letterlijk eeuwen onderzoek hebben van de Alpen de best onderzochte gebergteketen gemaakt. Dat betekende niet dat de ontstaansgeschiedenis daarmee ook al zo lang was komen vast te staan. Toepassing sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw van principes van de plaattektoniek en het beschikbaar komen van verfijnde meettechnieken voor bepaling van ouderdom en geochemie, maar ook nieuw onderzoek in andere specialismen hebben geleid tot nieuwe inzichten en daardoor beter begrip van de Alpenvorming in zijn geheel.

In de voordracht zal dit worden toegelicht en samengevat: de Alpen geo-dynamisch bezien.

We starten de lezing om exact 19.45 uur ivm na afloop de kerstborrel, hapje en drankje ed.

Tot 21 december, Peter Floor

Kristal Oberalp 2014 Wietse Smit

Prachtig kristal Oberalp 2014