20 maart 2024 Frits Hilgen. Het verleden klimaat: Wat we kunnen leren over de toekomst en andere toepassingen

Frits Hilgen, Departement Aardwetenschappen, Universiteit UtrechtFrits Hilgen, Departement Aardwetenschappen, Universiteit Utrecht.

Ik zal tijdens deze avond vooral ingaan op cyclische veranderingen in het klimaat in het verre geologisch verleden, hoe deze ontstaan, wat je er mee kunt doen en vooral wat we ervan kunnen leren over wat ons mogelijk in de toekomst te wachten staat.

Maar eigenlijk is het klimaat op Aarde altijd aan verandering onderhevig. De belangrijkste reden daarvoor zijn quasi-periodieke veranderingen in de baanparameters van de Aarde, die het gevolg zijn van gravitatieve interacties van de Aarde met andere planeten in het zonnestelsel en met de Maan. Deze parameters bepalen mede de hoeveelheid instraling die we van de Zon ontvangen en veroorzaken cyclische veranderingen in het klimaat met als gevolg het ontstaan van sapropelen, ijstijden en hyperthermalen.

De kans is trouwens groot dat je die invloed zelf al eens gezien hebt in de vorm van zeer regelmatige gelaagde afwisselingen die je vaak in de bergen tegenkomt. Als paleoklimatologen zijn we natuurlijk vooral geïnteresseerd hoe dergelijke afwisselingen nu precies ontstaan, maar daarnaast gebruiken we ze ook om hele nauwkeurig geologische tijdschalen te maken of om het Aarde – Maan system en het zonnestelsel te reconstrueren.

Graag tot 20 maart, Frits Hilgen