Geakring Fryslân bestaat 50 jaar!

Kring Fryslân bestaat 50 jaar

De kring Fryslân is opgericht in 1972 en bestaat dus in 2022 50 jaar en daar werd natuurlijk aandacht aan besteed.   Op zaterdagmiddag  11 juni werd iedereen in de tuin van Laure te Luinjeberd welkom geheten.

Na een gezellige start met koffie en wat lekkers, werd het programma voortgezet in de loods.  Daar hielden een 10-tal leden een “ 5 minutenpraatje ”, over allerlei aspecten van onze hobby, over zeldzame koolstof meteoriet, ammonietjes zoeken of stenen uit Namibië. Maar ook over slijpplaatjes en talrijke andere onderwerpen kwamen daar aan de orde. Erg leuk en wie meer van een bepaald onderwerp wilde weten, kon na afloop van de praatjes nog meer informatie met de spreker uitwisselen.

Vanwege het zeer mooie weer, werd de middag/avond verder voortgezet in de tuin.Na afloop van het eten en drinken was er tot slot nog een verloting georganiseerd. Zodat iedereen tevreden en voorzien van leuke stenen of fossielen weer huiswaarts ging.

Anja Hofmeester