Geologie verenigingen in Nederland onderzoeken een mogelijke fusie.

Fusie GEA en NGV

Hoe kan het dat er in Nederland twee clubs, een vereniging en een stichting zich beide met geologie, paleontologie, petrologie (waaronder het bestuderen van zwerfstenen kan worden gerekend) en mineralogie bezighouden? Het is nog niet zo ver, maar het begint erop te lijken dat dit gaat veranderen. Oorspronkelijk richtte het NGV zich vooral op Nederland. Met name de mineralenverzamelaars hadden daar soms moeite mee. Ook de geologie buiten Nederland kwam destijds minder aan de orde dan de Nederlandse geologie. Dat leidde in Amsterdam tot een splitsing die de Stichting GEA opleverde, die vervolgens op veel plaatsen kringen oprichtte. Daarnaast had de NGV op vele plaatsen afdelingen. Dit leverde soms bijzondere situaties op. In Gelderland vonden de Afdeling en de Kring een samenwerkingsverband uit. In Limburg hield de NGV afdeling zich vooral met fossielen bezig, terwijl de Kring ZO-Nederland zich meer op mineralen oriënteerde. Soms bleek nog maar één regionale organisatie levensvatbaar.

Daarom is er allang over meer samenwerking gepraat op landelijk niveau. Daarvoor is een Landelijk Geologisch Platform opgericht waarin ook de vereniging Gemma, die zich met edelstenen bezighoudt, deelneemt. De veroudering van het ledenbestand en de gemeenschappelijke doelstelling (ondanks accentverschillen van beide organisaties) heeft ertoe geleid dat de samenwerking steeds meer gestalte kreeg. B.v. in landelijke themadagen.

Na een intensieve voorbereiding lijkt het erop dat de samenwerking tot een fusie gaat leiden. Dit is een ingewikkeld proces, omdat de fusie van een vereniging met een stichting allerlei juridische problemen oplevert. Met een positieve instelling van beide organisaties is aan de fusie in de vorm van een nieuwe vereniging  begonnen. De NGV stemt hier in november en december over. Zoals het nu staat is, het Stichtingsbestuur van GEA voor.

Voor Friesland zal er weinig veranderen: er is alleen een Kring die probeert het hele geologische veld te bestrijken. Bestuurlijk kunnen er wat verschillen in bevoegdheden komen en wordt de situatie met de tijdschriften aangepast.

Meer informatie vindt u op: https://www.gea-geologie.nl/info-gea/fusieplannen-van-gea-ngv

NGV symbool Logo Gea Ned logo Gemma logo  landelijk Geologisch platform