Geologisch weekend 2022 is op 19 en 20 feb

Doggerland, van mens tot mammoet.

19 en 20 februari 2022   organiseert de GEA kring Fryslân weer een Geologisch Weekend in het Natuurmuseum te Leeuwarden.

Deze datum is niet willekeurig gekozen, maar valt samen met de opening van de tijdelijke tentoonstelling:  Doggerland, deze tentoonstelling is tot september 2022  in het museum is te bezichtigen.    Het is ons gelukt, uiteraard in samenwerking met het Natuurmuseum Fryslan, om de prachtige tentoonstelling “Doggerland “ naar Leeuwarden te halen. Deze tentoonstelling is te bezoeken geweest in het Oudheidkundig museum in Leiden en geeft  een uitgebreide kijk op het leven in de Noordzee ten tijde van de laatste ijstijd. Zowel de aanwezigheid van de mens als wel dier in het pleistoceen komen aan bod. Het reizende gedeelte bestaat voornamelijk uit restanten van de menselijke aanwezigheid. Het dierlijke onderdeel komt in Leeuwarden uitgebreid aan bod door te lenen objecten uit verschillende musea van het land.  Ook North Sea Fossils was bereid ons fossielen ed uit te lenen. We zijn blij met zoveel medewerking!

Het openingsweekend van de tentoonstelling en ons geologie weekend is het weekend van 19 en 20 februari 2022. De tentoonstelling duurt tot begin september.

 

Het geologisch weekend zal dan ook in het teken staan van fossielen, met name fossielen van dieren en mensen die geleefd hebben in Doggerland in de Noordzee.

In het atrium van het museum zal in het midden enkele opgezette dieren komen te staan, zoals een opgezette kleine mammoet, rendier, edelhert, en muskusos. Daar omheen komen vitrines met fossielen uit die periode van de geologische tijdschaal.

Aan de zijkanten van het atrium komen tafels en stands te staan, die bemenst zullen worden door leden van onze kring. Daar stellen mensen een deel  hun verzameling ten toon. Dat kunnen mineralen, zwerfstenen en/of fossielen zijn.  Tevens is er verkoop mogelijk van de mineralen, fossielen of zwerfstenen.

Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd, vooral voor kinderen. Soms tegen een kleine vergoeding. Zo is er bijvoorbeeld een grabbelton, kan er gips gehakt worden is er een draaiend rad  en nog een aantal andere activiteiten.

Kortom er is van alles te zien en te beleven tijdens dit geologisch weekend.

Natuurlijk onder voorbehoud van alle Corona beperkingen en mogelijkheden . Kijk voor extra info ed op de site van het Natuurmuseum: https://natuurmuseumfryslan.nl