IJstijden door Paul Hille

IJstijden.  ivm Corana beperkingen vervallen: Paul Hille neemt ons op 19 januari mee naar de ijstijden. Hopelijk later dit jaar weer mogelijk…..

In deze lezing legt Paul Hille uit wat ijstijden zijn, hoe ze ontstaan en niet onbelangrijk: komt er weer een ijstijd?

De focus van deze lezing ligt op de Pleistocene ijstijden, grofweg de ijstijden van de afgelopen 2 miljoen jaar.   Het Nederlandse landschap is hierdoor sterk beïnvloed.Wat was de impact op ons landschap, op de flora, de fauna en zelfs op de gehele Noordzee!   Een deel van de huidige Noordzee was tijdens de laatste ijstijd land waar o.a. wolharige mammoeten en andere uitgestorven zoogdieren leefden.  Na het smelten van de ijskappen ‘liep de Noordzee weer vol’ en dat verklaart waarom de Noordzee nu veel fossielen herbergt uit het Pleistoceen.

Paul Hille zal ook Pleistocene fossielen meenemen van o.a. Nederlandse bodem evenals literatuur over ijstijden. En tijdens onze GEA excursie naar de Maasvlakte eigen Pleistocene fossielen gevonden? neem ze mee!pleistocene schedel muskusos uit de Permafrost van Siberie

bovenkant pleistocene schedel muskusos uit de Permafrost van Siberië