20 feb 2013 Steenzout en bodembeweging: Onder druk wordt alles vloeibaar. door Jaap Breunese

Nederland is rijk gezegend aan steenzout in haar ondergrond. Dit steenzout vervult diverse functies.

Ten eerste als bron van zout voor industrie en kleinverbruikers, of als strooizout.

 

Daarnaast kunnen in het steenzout holtes worden gemaakt voor de opslag van b.v. aardgas.

Tenslotte fungeert steenzout als de afsluitende laag, waaronder onze gasvelden zijn ontstaan en bewaard gebleven.

 

Het probeert de bodembeweging bij winning of opslag van (delf)stoffen te verklaren vanuit de geologische en geomechanische kennis van steenzout.

Mijn verhaal gaat over het gedrag van steenzout onder hoge temperatuur en druk.

Tot 20 februari ,  Jaap Breunese