30 jan 2013 Paul Hille: Steengroeven in Holzmaden.

 

Fossielen uit de Posidonienschiefer van Holzmaden en omgeving

In deze Powerpoint lezing wordt verteld over de Jura-fossielen en vorming daarvan in de wereldberoemde steengroeven in Holzmaden en enkele dorpjes die daaromheen liggen (ten zuidoosten van Stuttgart).

Groeve van de fam. Kromer in Ohmden (DL)

Deze groeven zijn al eeuwenlang in gebruik, de gevonden fossielen waren bijvangsten.

Aan het eind van de 19e eeuw werd door Bernard Hauff ontdekt dat resten van Ichthyosauriërs met de huidafdruk bewaard gebleven waren.

Dit leverde opmerkelijke fossielen op zoals een zgn. lijkengeboorte van een Ichthyosaurus (in vele boeken afgebeeld).

 

De groeven leveren een diverse zeefauna op, maar ook zijn er vondsten gedaan van ingespoelde landfauna-en flora.

Toegelicht zal worden hoe het zeeleven er zo’n 180 miljoen jaar geleden uitzag en hoe de landzee-verdeling er toen waarschijnlijk heeft uitgezien. Ook zal uitvoerig worden stilgestaan bij de vorming van het gesteente met daarin de fossielen evenals manieren om te prepareren.

Het bergen van een ammoniet

Er zal door Paul Hille literatuur meegenomen worden evenals een aantal fossielen ter illustratie.

Ook kan men eigen vondsten meenemen ter determinatie.

 

Paul Hille neemt voor iedere bezoeker een fossiel cadeau mee!

De kans om je verzameling uit te breiden met een fossiel uit het Posidonienschiefer.

Om in de sfeer te komen bezochten Anja en ik in de herfstvakantie deze groeve. Naast het fantastische weer, de vriendelijke en behulpzame eigenaar was het een succesvolle middag.

Prachtige vondsten! Een aanrader het omrijden waard.