20 maart 2013 Zand, door Jaap Dreef, Ali Lankhorst en Conny Ruibing.

De thema avond bevat 3 onderdelen, een dia lezing , een uitstalling van een aantal  fraaie foto’s en zanden en een vertoning van een dvd over zand. In dat laatste zit een herhaling van een deel  van de dia lezing, maar dat is goed om een en ander te laten beklijven.

 

Voor de goede orde de definitie van zand. Dit is een ongeconsolideerd sediment met een korrelgrootte van  0,06 tot  1,92 mm.

Zand onderscheidt zich op basis van

  • de kleur
  • de samenstelling van de korrels: kwarts, kalk, vulkanische fragmenten, biogene fragmenten, etc
  • de mate van afronding
  • de sortering, kleine korrels, grote korrels of een sterke wisseling in korrelgrootte
  • de verschillende mineralen

Als  verplaatst afbraakmateriaal is de samenstelling afhankelijk van de gesteenten die het materiaal geleverd hebben. Maar ook de manier en de afstand van verplaatsing hebben invloed op de samenstelling van het zand en de korrelvorm en de grootte van de korrels.    

Speciale aandacht is er voor zanden met biogene componenten, dat kunnen zowel recente als fossiele componenten zijn.

 

In het begin van de negentiger jaren was het wijlen Joop van Dijk die het zand op de geologische kaart zette. Er zijn sinds die tijd veel artikelen verschenen in zowel de Gea als in Grondboor en Hamer.

Graag tot 20 maart, mvg.  Jaap Dreef