Werkgroepen

Gea kring Fryslân heeft een paar werkgroepen, de één wat actiever dan de ander.

Zo is de werkgroep Zwerfstenen een actieve werkgroep die regelmatig bijeenkomt en de op  “strun” gevonden vondsten determineert, zaagt, slijpt en toont op de verenigingsavonden.

De Zand werkgroep is een goede tweede. Zij verzamelen zand van over de gehele wereld, determineren het onder de microscoop en brengen alle zand eigenschappen in kaart.

Natuurlijk zijn er ook binnen de kring verzamelaars van fossielen. In het zoeken, uithakken, prepareren, conserveren en natuurlijk ook het determineren vinden zij elkaar. Menig kringlid is een trotse eigenaar van een grote ammoniet.

Als laatste een passieve werkgroep rondom het slijpen en bewerken van  mooie stenen en edelstenen. Een paar leden zijn hier actief mee. Het facetteren van edelstenen is hun grote hobby.