Meteoriet van Henk Nieuwenhuis nu topstuk bij Naturalis.

De Diepenveense meteoriet.

En wat eraan vooraf ging, leest u hier…

Medio november 2019 ging onze kring gezamenlijk op excursie naar Naturalis in leiden. Henk Nieuwenhuis met de Diepenveen Meteoriet Onderweg in het busje kwam het gesprek op de door kringlid Henk Nieuwenhuis “gevonden ” meteoriet. Deze meteoriet ligt bij Naturalis in bewaring, oa voor zeer specialistisch onderzoek ed. Henk heeft deze Diepenveense meteoriet in 2012 herontdekt en door zijn opmerkzaamheid is deze weer in de schijnwerpers komen te staan. De meteoriet is in 1873 nabij Diepenveen neergekomen en de meteoriet was daarna als zodanig onopgemerkt gebleven…. Tja en dan Vindt Henk hem….Zie dit artikel.

Vanaf 2012 tot 2019 is in diverse nationale en internationale onderzoekscentra onderzoek verricht naar de samenstelling van deze Nederlandse “Diepenveense” meteoriet en is in 2019 een lijvig, Engelstalig wetenschappelijk rapport verschenen.  In september 2020 is in het tijdschrift voor Weer- en Sterrenkunde, Zenit dan nu ook eindelijk een Nederlandstalig artikel verschenen dat voor de leek redelijk tot goed leesbaar is en waaraan Henk heeft meegewerkt.Diepenveen Meteoriet, Geologiekring Friesland

Tijdens de excursie bij Naturalis hebben Henk en meteoriet verzamelaar Anneke Idsardi overal gezocht en gevraagd waar dan toch de Diepenveen meteoriet te zien was. Helaas… niemand die het toen wist en hoewel zij vele zalen en verdiepingen hebben afgezocht werd hij niet gevonden. Een kleine teleurstelling…  want waar was dit topstuk?  Zoals altijd zijn er valide argumenten om iets wel of niet in de permanente collectie op te nemen. De kwetsbaarheid en het risico is de reden.

Maar er is nu een heel prettige boodschap voor Henk en al wie geïnteresseerd is:

Naturalis bestaat 200 jaar en er is een expositie inricht met 25 topstukken van 200 jaar verzamelen en onderzoek te bekijken zijn.  Slechts tweehonderd dagen zijn ze te bewonderen, vijfentwintig absolute topstukken uit de collectie van Naturalis. Onder andere de Darwinvinken, uitgestorven Kaapse leeuw en de Diepenveen meteoriet staan in deze tijdelijke tentoonstelling die je als liefhebber van natuurhistorie gezien moet hebben.

De nieuwe tentoonstelling is te bewonderen vanaf 30 september 2020 tot en met 17 april 2021Henk is erg verheugd over het feit dat ook ‘zijn ‘ Diepenveen daaronder valt!

Een van de topstukken van Naturalis is de Diepenveen meteoriet

Diepenveen meteoriet in houten doosjeHet zorgenkindje van de jubileumtentoonstelling is de Diepenveen meteoriet: een klompje zwartgeblakerd gesteente dat niet zou opvallen tussen de briketten voor de bbq In werkelijkheid is het brokstukje- in 1873 neergeploft in een Overijsselse akker- een bijzonder zeldzaam stukje ruimtepuin, vol complexe moleculen die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van leven.

Diepenveen Meteoriet onderzoek

“De meteoriet is heel poreus, bros en breekbaar”, zegt geoloog Dr. Leo Kriegsman. “Er kunnen gemakkelijk korreltjes afvallen. En hij is al zo klein, slechts 68 gram”. Vanwege het kwetsbare karakter mag de meteoriet niet worden blootgesteld aan wisselende temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of trillingen. De Diepenveen is één van de talloze topstukken in de depots waar nog altijd onderzoek naar gedaan wordt.