Nieuwsbrief september Geakring Friesland

        Beste vakantiegangers,

De zomer loopt weer op zijn einde al zou je dat met deze temperaturen en de vele zonneschijn nog niet zeggen. De vroege opstaanders onder u merken vast al wel dat de herfst er aan zit te komen.

Reden genoeg voor het bestuur om weer met een mooi programma te komen. Het is weer gelukt om een interessante en gevarieerde lezingencyclus te maken. Voor ieder wat wils. Zie elders in deze nieuwsbrief of scrol iets verder naar beneden op deze pagina.

In dit nummer onder andere:

*         Bericht van de voorzitter

*         Beste GEA-Fryslân vrienden, “Nieuwe penningmeester”.

*         Geologisch weekend Kring Fryslân 18 en 19 januari 2020

*         Eendaagse excursie

*         Kindermiddagen

*         Overzicht van mineralen en fossielen beurzen

*         Verslag Oertijdmarkt Borger

*         Lezingen overzicht Kring Fryslân voor het seizoen 2019-2020

Bericht van de voorzitter

De eerste lezing zal gehouden worden door Bart de Weerd. Het zal een korte lezing zijnvoorzitter Geakring Friesland Harm Wieringa over Bergslagen in Zweden. Daarna zal er de jaarlijkse verloting gehouden worden. Uiteraard weer met een glaasje en wat erbij. Wil iedereen wat meenemen voor de verloting? Ook zou het weer leuk en leerzaam zijn om vakantievondsten te laten zien.

Op 5 oktober is er de najaarsexcursie. Deze keer gaan we naar een groeve in Hohen Limburg, vnl. op zoek naar mineralen. U hebt daar al van Anja een mail over ontvangen. Omdat er voor de fossielen-liefhebbers wat minder te beleven is, gaan we kijken of er voldoende belangstelling is voor een bezoek aan Naturalis in Leiden later in het jaar. Net weer geopend na een grondige verbouwing.

Voor u minder interessant misschien, maar voor de club van groot belang, wordt er op 10 november weer een kindermiddag gehouden. Deze keer weer over fossielen. Het lukt Hendrik Zijlstra toch iedere keer maar weer om een grote groep kinderen te interesseren. Het levert ook meestal weer één of meer leden op. Belangrijk voor de toekomst van de club.

Ook zijn we bezig met de organisatie van het komende geologisch weekend op 18 en 19 januari 2020 in het Natuurmuseum Fryslân  te Leeuwarden. Het onderwerp deze keer zal zijn: Zwerfstenen uit Friesland. Enkelen van u zijn al benaderd. Wij komen er zo snel mogelijk op terug.

Gelukkig zijn we er in geslaagd om een opvolger voor Jan van der Velde te vinden. Laure Spriensma komt het bestuur versterken. Zij gaat de penningen beheren. Welkom Laure!!

U ziet , het bestuur is weer volop actief. Nu de leden nog. We hopen velen van u vaak te zien.

Harm Wieringa.

 

Beste GEA-Fryslân vrienden, “Nieuwe penningmeester”.

Nu onze boerderij is verkocht en we redelijk gesetteld zijn in ons nieuwe huis in Luinjeberd is er weer tijd voor andere dingen. Het bijwonen van de lezingen schoot er steeds bij in en ook andere hobby’s kregen veel te weinig tijd. Het bestuur van GEA-Fryslân kreeg dat ook in de gaten en heeft mij gevraagd om per 1 januari 2020 het bestuur te versterken. Daar heb ik “ja” op gezegd: ik sluit me graag aan bij het team die de vereniging met veel enthousiasme runt. Ik hoop iedereen binnenkort weer te ontmoeten en zal me buigen over de financiën van de club.

Met vriendelijke groet, Laure Spriensma

Geologisch weekend Kring Fryslân 18 en 19 januari 2020.
Het Geologisch weekend in januari heeft deze keer als thema Zwerfstenen.
De voorbereidingen zijn inmiddels weer in volle gang.

 * Najaarsexcursie op 5 oktober a.s.

Deze gaat naar de groeve Hagen Hohen Limburg

Opgave kan bij Gerard Mulder: ghmulder1981@gmail.com
Zie ook de mail die u heeft gehad van de secretaris.

Kindermiddag in het Natuurmuseum.

De GEA kring Friesland organiseert weer een kindermiddag in het Natuurmuseum.

Op zondag 10 november 2019 zijn kinderen van 8 tot 14 jaar van harte welkom. Het zal dit keer over fossielen gaan. Een onderwerp dat al eerder aan bod is geweest, maar waar over nog veel meer te vertellen en te leren is.

Wil je meedoen geef je dan zo snel mogelijk op bij Hendrik Zijlstra via de mail.       zijlstrakroon@kpnplanet.nl

De kosten voor deze middag zijn € 5, te voldoen aan het begin van de middag.   Kinderen en kleinkinderen van leden van de GEA zijn gratis.

 

Overzicht van mineralen en fossielen beurzen.

Op www.mineralenbeurzen.nl kunt u alles vinden van alle beurzen in Nederland

Verslag oertijdmarkt in Borger.

Zondag 4 augustus vond weer de jaarlijkse oertijdmarkt in Borger plaats. Voor mij is dat de leukste markt van het jaar. Altijd een gezellige ploeg, een leuk vakantie publiek, lekker in de buitenlucht en tot nu toe eigenlijk altijd heerlijk weer.

 

Deze keer bestond de ploeg uit Henk en Angé Nieuwenhuis, Albert Lefferts, Ytte Komrij en Hans en ikzelf. We waren enthousiast en we hadden er zin in.

Borger oertijdmarkt Geologiekring Friesland

Dit jaar stonden we daar met een andere opzet. Wietse en Anja hadden leuke fossielen en mineralen in Frankrijk gekocht en die gingen grif van de hand,. Dat levert wat op. Wat andere jaren slecht lukte ging nu ineens wel. Ik had al jaren enkele paarden botten uit de laatste ijstijd in de stand. Nooit één verkocht. Nu ineens alle 7 . We kregen het druk. Het was regelmatig alle hands aan dek.

 

 

 

De grabbeltonnen werden meer dan 80 keer bezocht en ook het gipshakken is 80 keer gedaan. Wij waren moe, maar voldaan aan het eind van de dag.

We konden tevreden zijn met de opbrengst van de dag  voor onze kring!

 

Dank aan alle standhouders en leuk dat we nog een aantal clubleden mochten verwelkomen.

Harm Wieringa

GEA Kring Fryslân lezingen seizoen

2019-2020

De kringavonden worden in principe gehouden op de derde woensdag van de maand in  het Natuurmuseum te Leeuwarden.
Onderstaand kunt u de data en de onderwerpen van de lezingen vinden.

In januari 2020 is er geen lezing maar organiseren we weer ons geologisch weekend.

  • 18 september: Korte lezing over Bergslagen in Zweden door Bart de Weerd.
    Hierna is er een verloting. Stelt u ook weer wat materiaal beschikbaar?
  • 16 oktober:     De Cambrische explosie door Paul Hille.
  • 20 november: Sardinië door Paul van Olm
  • 18 december: De Milankovic parameters (over de oorzaken van de ijstijden) door Peter Koomen. Korte lezing gevolgd door een kerstborrel.
  • 19 februari:    De gevolgen van de Chicxulub meteorietinslag op KT(Krijt Tertiair)grens door Jan Smit
  • 18 maart:       Mineralen van België. Door Herwig Pelckmans
  • 15 april:       Waarom het in de hel stinkt naar zwavel. Door Samuel Kroonenberg

Raadpleeg ook onze website:               www.geologiefriesland.nl

 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij één van onderstaande bestuursleden:

Collectieve ongevallenverzekering GEA

Wie is verzekerd?

De kringleden en hun gezinsleden , hieronder worden verstaan echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en inwonende kinderen.

Wanneer verzekerd?

Tijdens activiteiten die onder toezicht van de stichting GEA worden verricht. Ook tijdens de reis naar en van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden is men verzekerd.

Waarvoor verzekerd?

€ 7.500 bij overlijden

€ 15.000 (max) bij blijvende, volledige invaliditeit

Bestuurssamenstelling GEA Kring Fryslân              maart 2017

Voorzitter :            Harm Wieringa         voorzitter@geologiefriesland.nl    058-2887071

Secretaris :            Anja Hofmeester      secretaris@geologiefriesland.nl

Penningmeester:  Harm Wieringa        penningmeester@geologiefriesland.nl

Algemeen lid:        Hendrik Zijlstra

Algemeen lid:        Wiepkje Hagen

Website:                 Wietse Smit              webmaster@geologiefriesland.nl

Secretariaat:           Anja Hofmeester, Jan Flintermanlaan 14, 9269 VW Veenwouden.

Ledenadministratie:   Harm Wieringa

De kringavonden worden gehouden op de derde woensdag van de maand in het Natuurmuseum, Schoenmakersperk 2  te Leeuwarden. De deur is open om 19.30 uur. Het museum verzorgt de koffie en thee. De bijdrage per avond is € 1,00 en dan kunt u twee maal koffie of thee nemen. Uw bijdrage kunt u doneren in het potje wat op de balie in het atrium staat. Frisdrank is tegen betaling te verkrijgen uit de automaat.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *