Nieuwsbrief maart 2017

In dit nummer onder andere:

 

*         Bericht van de voorzitter

*         Bericht van de penningmeester

*         Excursie naar de Eifel

*         Geologisch weekend Kring Fryslân

*         Reacties uit de evaluatie van het weekend:    Klappen van jewelste !!  

*         Overzicht van mineralen en fossielen voorjaarsbeurzen

*         Lezingen overzicht Kring Frylân voor het seizoen 2017-2018

Bericht van de voorzitter

Het seizoen loopt al weer ten einde.  Jammer, want we zullen de lezingen en elkaar een poosje moeten missen, maar aan de andere kant ook weer fijn omdat de lente inmiddels is begonnen en we weer van andere dingen kunnen gaan genieten. Op 19 april hebben we onze laatste lezing. Dat wordt een mooi verhaal  over Mon en Sjaelland in Denemarken door Bert Hummel. Als sluitstuk van dit seizoen is er nog onze 3 daagse excursie naar de Eiffel op 19, 20 en 21 mei, waarover elders in deze nieuwsbrief.

Ik kijk met een tevreden gevoel terug op het afgelopen seizoen. We hebben mooie, interessante en informatieve lezingen gehad die goed bezocht werden. Ook hebben we een druk bezocht  en geslaagd geologisch weekend achter de rug. We kregen veel enthousiaste reacties van zowel standhouders als bezoekers. Wat willen we meer. Nou ja, we wilden meer en dat is ook gelukt. We zijn er met een batig saldo uitgesprongen in tegenstelling met het vorig weekend. Onze penningmeester zal hier verder op terugkomen. Met name de vele kinderactiviteiten vielen zeer in de smaak. Al deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van veel vrijwilligers. Hierbij wil ik iedereen daar hartelijk voor bedanken.

Nog een positief bericht. Na jaren van achteruitgang van het ledental, zijn we dit jaar weer gegroeid.  We hebben 6 nieuwe leden mogen begroeten. De heren Briegoor, Loonstra, Lefferts en Venema en de dames Mayke Amsterdam ( dochter van Jan, onze penningmeester)en Ytte Komrij.  Van harte welkom in onze gelederen.
Dat niet alleen, tijdens het geologisch weekend hebben zich nog een aantal geïnteresseerden aangemeld om in ieder geval een paar lezingen bij te wonen. Hopelijk resulteert dat in nog meer aanmeldingen van nieuwe leden.

Een andere activiteit waar het bestuur mee bezig is, is het organiseren van kindermiddagen in samenwerking met het natuurmuseum. We moeten proberen om de interesse die bij een aantal kinderen leeft verder te voeden en te stimuleren. Ook dit kan niet zonder hulp van vrijwilligers. We staan open voor ideeën  van leden. Alles staat nog in de kinderschoenen, maar de wil en het begin is er.

Inmiddels moeten we weer denken aan het nieuwe seizoen. Lezingen, excursies , weekend.
We zijn al aan het broeden, daar is het ook het seizoen voor.  Het begin van het nieuwe seizoen leest u al in deze nieuwsbrief.

Rest mij nog u alvast een goede zomer en eventueel vakantie toe te wensen.

Harm Wieringa.

 

Bericht van de penningmeester

In deze nieuwsbrief enige mededelingen en feiten over het afgelopen jaar 2016 en
het eerste kwartaal 2017.

In de vorige nieuwsbrief kunt u nog eens lezen over de administratieve ontwikkelingen
van GEA , landelijk en kring.

Niets blijft zoals het is.

In 2016 zijn de financiën van de kring Friesland met een € 1.000,-  geslonken.

Het zeer geslaagde Geologisch Weekend  2016 was groots opgezet, maar het nadelig
saldo bedroeg ondanks de inzet van vele vrijwilligers een kleine  € 700,-

De goed bezochte lezingen in het Natuurmuseum te Leeuwarden kostten al met al € 500,-

Daarnaast zijn er de nodige investeringen voor de toekomst gedaan.

Het opknappen van een drietal vitrines ( € 500,- ) en aanschaf van mineralen en tentoonstellings-
materiaal doen ook een aanslag op de begroting.

Het zeer geslaagde Geologisch Weekend 2017 heeft een batig saldo opgeleverd.

Financieel gaan we de komende jaren meer pas op de plaats maken.

De donaties 2017 zijn voor driekwart door de leden van de kring voldaan, dus dat moet in
de toekomst beter.

Vanwege veel te weinig bemensing landelijk GEA loopt de administratie van landelijke GEA
nog steeds niet naar behoren.

Terecht dat diverse kringleden Friesland enigszins geïrriteerd raken .

GEA landelijk en kring Friesland zijn nog steeds niet goed op elkaar afgestemd.

Een verbetertraject van 1 jaar is blijkbaar onvoldoende om de zaken goed te regelen en op
elkaar af te stemmen.

De kring Friesland zal dan ook op zoek moeten naar een nieuwe penningmeester.

De vertrekkende penningmeester blijft aan als bestuurslid van de kring.

Overigens dient vermeld te worden dat de onderlinge sfeer tussen landelijk en kring
uitermate plezierig is.

Uitermate plezierig zijn ook de vele contacten die wij met het Natuurmuseum te Leeuwarden
hebben. Met de lezingen zijn we zeer welkom en we worden zeer goed ondersteund in onze
activiteiten. Een prima gastheer of gastvrouw.

En ook weer zoals blijkt uit de gastvrijheid die we tijdens het laatste Geologisch Weekend
genoten. Aan alle kanten werden we ondersteund, locatie , materieel en financieel.

Chapeau!!   Jan van der Velde.

 

Excursie naar de Eifel.

Op 19, 20 en 21 mei wordt er door ons kring lid Tjerk Veenstra een excursie georganiseerd naar de Eifel. Hij doet dit in samenwerking met Jan Hidding  van Kristal Groningen. Jan Hidding zal er die dagen ook bij zijn.

Hij heeft goede ervaringen met de Duitse gids, heer Jung. We zullen een aantal groeves bezoeken en de heer Jung is er van overtuigd dat er goede vindplaatsen voor zowel mineralen als fossielenzoekers zijn. Welke dat horen we waarschijnlijk  pas ter plaatse.

Er zal een camping gereserveerd worden, die gunstig gelegen is en waar campers en caravans welkom zijn en waar huisjes te huur zijn. Waarschijnlijk in de buurt van Gerolstein.

Er hebben zich al genoeg leden opgegeven om de excursie door te laten gaan. De groep kan niet te groot worden in verband met de toestemming om in bepaalde groeves te kunnen zoeken, maar er kan zich nog een enkeling opgeven bij de secretaris; Anja Hofmeester

 

Geologisch weekend Kring Fryslân    21 en 22 januari 2017, thema mineralen.

Wat opviel tijdens het Geologisch weekend 2017 was het grote aantal blije gezichten. Blije kinderen bij  het gipsbikken dat weer zo’n 100 actievelingen trok, bij het goudpannen met 134 junior-golddiggers en een groot aantal snoepende wetenschappertjes die van griotten tijdelijk moesten afblijven om er eerst een prachtig kristal van te bouwen. De kubusbouwers kregen precies genoeg, maar met een tetraëder kon je meteen twee griotten opeten.

De ouders waren niet alleen blij dat de kinderen enthousiast bezig waren, maar ook was er voor hen en alle opa’s en oma’s, pake’s en beppe’s  genoeg te zien: prachtige kristallen uit het Gelders Geologisch museum in Velp, uit de verzameling van Kees Mak en een paar pronkstukken van de firma Rusch uit Wanneperveen.

Mensen konden zich vergapen aan de fluorietverzameling van Herman van Dennebroek: kleuren en kristalvormen te over. Er waren edelstenen en sieraden van Lyam uit Joure en micromounts te zien. Wilde je zelf zoeken dan kon je bij Popke en Hendrik  zien wat inspanning kan opleveren en bij de Mineral Foundation kon je dan lid worden om achter vindplaatsen te komen. Vitrines met agaten, mineralen en meteorieten completeerden het vierkant. Te midden van deze tentoongestelde mineralen was iedereen verwonderd over de fraaie kleuring van vaak doffe mineralen onder lang- en kortgolvig ultraviolet licht. Door de sterke lampen in de box met kortgolvig licht knalden de kleuren naar buiten en de “oe en aa’s” van jong en oud waren niet van de lucht.

Op de buitenkant waren leden en verwante afdelingen actief met hun verzamelingen en verkoopactiviteiten. Ook daar blije gezichten gezien het aantal toegestroomde bezoekers (tussen de 750 en 800) en soms nog aardige verkoopopbrengsten.

Alle medewerkers roemden weer de catering: hard werken van iedereen maakt hongerig.

Alleen het programma met films, workshop en lezing was soms wat moeilijk te vinden: de filmzaal was via een kruip-door-sluip-door-pad te bereiken en de begin en eindtijden konden helderder worden gecommuniceerd. Puntje voor de volgende keer!

Desondanks liepen de organisatoren van  kring Fryslân en het Natuurmuseum Fryslân met blije en tevreden gezichten in het atrium van het museum. De prachtige “dark room” die de technische dienst van het museum had gemaakt zorgde voor een goede uitstraling. De vroege start van de inrichting op vrijdag maakte dat de tafels klaar stonden en iedereen zaterdagochtend op tijd met de inrichting kon beginnen.

Als klap op de vuurpijl meldden zich ook nog nieuwe leden aan. Dus rest mij alleen nog iedereen van museum en kring te bedanken voor de inzet en/of aanwezigheid op dit geslaagde weekend!

 

Hendrik Zijlstra

 

 Klappen van jewelste!!

Kinderen en een spaarzame volwassene konden voor een vriendenprijsje de blokken gips met hamer en beitel te lijf.

Hakken hakken, en de resultaten van het geweld mochten gezien worden! De uitgehakte mineralen of fossielen mochten ze natuurlijk houden. Maar we hadden ook bonussen in de vorm van vuursteen met gaten of stukjes belemnieten en prachtige zee egeltjes . Soms pasten de belemnietstukjes in de gaten en dat was weer een nieuwe bonus. Jan was de grossier van de bonussen. Sommige kinderen hadden nog nooit een beitel in handen gehad en begonnen verwoed met alleen de hamer op het gips te knallen. .

Een enkele blauwe vinger daargelaten, vielen er geen gewonden.

Een jeugdige bezoekster verwoorde dit weekend, althans wat het gips hakken betreft met de woorden: "dit is het mooiste van alles" waarvan akte!!

Alle mineraalgipsen zijn verknalt maar dankzij de knuffelstenen waar ze uit mochten kiezen, was ook dat deel door Harm goed afgedekt.

Hulde aan de voedselvoorziening en bedankt voor mijn derde oog.

p.s. waar was de afdeling zand?
Met Gea groet,                                                                      Johan Schaafsma

 

Een reactie gehaald van Facebook

Het geologieweekend is zó de moeite waard als je thuis een kleine wroeter hebt die van stenen zoeken houdt, die altijd zijn zakken vol schatten heeft wanneer je… even buiten hebt gewandeld.
Wij zijn vandaag met 9 kinderen geweest in de leeftijd van 2 t/m 10 en állemaal vonden ze het geweldig!
Wat een superleuke betrokken lieve geduldige mensen die er staan met hun hobby (stenen, fossielen, mineralen)

De kinderen mochten voelen, kijken, vragen stellen, " goud"  zeven (leuke activiteit! Een hele ervaring) fossielen of mineralen uit gips hakken (ook erg leuk)

Ze kunnen ook een eigen meegebrachte zwerfkei laten doorsnijden met een stenen-snij-machine. Mijn dochter mocht dit samen met die meneer zélf doen (machine bedienen) Dit vond ze super bijzonder.

De kids kregen alle aandacht en tijd en ook wij als begeleiders werden heel fijn ontvangen door alle betrokken gepassioneerde standhouders.

De kindjes allemaal met haaientandjes, fossielen, kristallen en mineralen of zee-egels terug naar huis (sommige miljoenen jaren oud heb ik me laten wijsmaken)

We zagen dinobotten van meer dan 210 miljoen jaar oud en in de darkroom konden we prachtige kleurige mineralen bewonderen. Er was een tafel met twee dames die samen met de kids kristallen knutselden van griotjes en tandenstokers, zó eenvoudig maar met een hele boeiende uitleg er bij waardoor ze ook nog wat leerden tijdens het snoepen en knutselen.

Uren rondgelopen, ogen uitgekeken en wat fijn dat je echt dingen mag voelen en bestuderen!

Toen we binnenkwamen twijfelde ik heel even of dit wel leuk voor de kinderen zou zijn, het zag er niet onmiddellijk heel uitnodigend uit.

Heel erg bedankt aan het museum en de standhouders namens de kinderen en de mama's

Van de jeugdcommissie uit Baaium.

 

Overzicht van mineralen en fossielen voorjaar-zomerbeurzen waar ook onze kring bij betrokken is:

 

  • 17 april:       Paasbeurs van het Kristal in Groningen. Een mineralen en fossielen beurs. Adres: Sporthal De Brug, Donderslaan 161, 9728KX Groningen.
  • 6 augustus: Oertijdmarkt in Borger. Een dag voor fossielen, mineralen en archeologie. Op het buitenterrein van het Hunebedcentrum. Adres: Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger.

 

Op www.mineralenbeurzen.nl kunt u een overzicht vinden van alle beurzen in Nederland 2017

 

GEA Kring Fryslân lezingen seizoen  2017-2018

De kringavonden worden in principe gehouden op de derde woensdag van de maand in het Natuurmuseum te Leeuwarden.

We kunnen u alvast de data doorgeven. De invulling van de avonden hoort u nog nader.

Woensdag in 2017

  • 20 september:   reis door Namibië door Hendrik Zijlstra / verloting
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 13 december

Woensdag in 2018 ;              

  • 14 februari
  • 14 maart
  • 18 april

In januari is er geen lezing maar hopen we weer ons geologisch weekend te organiseren.
Deze datum volgt zo spoedig mogelijk.

Raadpleeg ook onze website:               www.geologiefriesland.nl

 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij één van onderstaande bestuursleden:

·  Voorzitter:              Harm Wieringa         (voorzitter@geologiefriesland.nl)

·  Penningmeester :   Jan van der Velde    (penningmeester@geologiefriesland.nl)

·  Secretaris:             Anja Hofmeester      (secretaris@geologiefriesland.nl)

 

Collectieve ongevallenverzekering GEA

Wie is verzekerd?

De kringleden en hun gezinsleden , hieronder worden verstaan echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en inwonende kinderen.

Wanneer verzekerd?

Tijdens activiteiten die onder toezicht van de stichting GEA worden verricht. Ook tijdens de reis naar en van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden is men verzekerd.

Waarvoor verzekerd?

€ 7.500 bij overlijden

€ 15.000 (max) bij blijvende, volledige invaliditeit

 

 

 

 

Bestuurssamenstelling GEA Kring Fryslân              maart 2017

 

Voorzitter :            Harm Wieringa                   voorzitter@geologiefriesland.nl    058-2887071

Secretaris :            Anja Hofmeester                secretaris@geologiefriesland.nl

Penningmeester:  Jan van der Velde               penningmeester@geologiefriesland.nl

Algemeen lid:        Hendrik Zijlstra

Algemeen lid:        Wiepkje Hagen

 

Secretariaat:                Anja Hofmeester, Jan Flintermanlaan 14, 9269 VW Veenwouden.

Ledenadministratie:   Jan van der Velde

 

De kringavonden worden gehouden op de derde woensdag van de maand in het Natuurmuseum, Schoenmakersperk 2  te Leeuwarden. De deur is open om 19.30 uur. Het museum verzorgt de koffie en thee. De bijdrage per avond is € 1,00 en dan kunt u twee maal koffie of thee nemen. Uw bijdrage kunt u doneren in het potje wat op de balie in het atrium staat. Frisdrank is tegen betaling te verkrijgen uit de automaat.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.